Widar Identitetspolitiker på härjarstråt utgör allvarliga hot mot skolans kunskapskvalitet. Föreställningar även högt upp i politik och förvaltning om att skolan framförallt ska vara ”likvärdig” och ”vinstfri” relativiserar skolans självklara uppdrag som kunskapsskola.

Som så ofta står hoppet till upplyst konservativa lärare, rektorer och huvudmän som håller fast vid kunskap och resultat och som heller inte är beredda att ursäkta elevers kunskapsbrister eller uppträdande med hänvisningar till elevers bakgrunder.

Socialdemokraterna i regeringen lånar sig nu till vänsterpartiets ideologiska symbolpolitik om vinster och företagande. Ett i grunden påhittat problem om företagsvinsters och företagares generellt skadliga inverkan på skola, vård och omsorg har fått gå så långt att S och V lämnat in en lagrådsremiss med förslag på lösningar av det påhittade problemet.

Mer att läsa: Medier utan faktakoll.

Med tanke på den massiva kritiken från tunga remissinstanser så är det mest troliga att Lagrådet sätter stopp för dumheterna. Om inte så finns det sannolikt en riksdagsmajoritet som kommer att säga nej. (Jag skriver ”sannolikt” eftersom det inte går att lita på att SD inte faller för lusten att ”skoja till det” ännu en gång när riksdagen röstar i tvistiga frågor.)

Att ha ”vinst/företagsfri” skola som främsta mål är lika bakvänt som att ha ”likvärdighet” som målstjärna. Likvärdigt kan faktiskt betyda precis vad som helst. Skolan ska självklart bidra till likvärdighet och jämlikhet i samhället. Skolans sätt att bidra till en sådan samhällsutveckling är att varje elev ska kunna vara trygg i förvissningen om att skolan utan ursäkter och flum har fokus på varje elevs kunskaper.

Företag – och därmed vinster eftersom vinster har ett symbiotiskt förhållande med sunda företag – ska lika lite som någon annan åka i en gräddfil. Målet är mesta möjliga kunskap för varje elev. Visar det sig att företagets villkor och kultur står i konflikt med kunskapsmålet så ska givetvis denna konflikt hanteras sakligt och bestämt.

Betygsättningen är ett exempel på ett område där staten bör träda in. Köandet till grundskolor är ett annat område. Lämplighetsprövning av förvaltnings- och företagshuvudmän är ett tredje exempel på frågor som skulle skärpa kunskapsskolans profil

Den som envetet siktar på kunskap kommer att nå kunskap. Den som siktar på vinstfritt och likvärdigt kan hamna i dumhet och förfall.