Widar På fredag avgörs partiledarvalet i Liberalerna. Huruvida Nyamko Sabuni eller Erik Ullenhag ska väljas har blivit en slags allmän angelägenhet i och med diskussionen om hur partiledaren ska väljas. Medlemsomröstningarna i nationella personfrågor har spridit sig ut till hela Liberallandet sedan partidistriktet i Östergötland för några år sedan - inspirerade av primärvalen i de amerikanska presidentvalen - startade trenden. En viktig del av medlemsomröstningarnas/primärvalens dramaturgi är att valresultaten fortlöpande offentliggörs och således blir argument i den pågående valkampen.

Nyamko Sabuni har gått - i mina ögon - överraskande bra i omröstningarna och vunnit i stort sett överallt. Liberalerna är ett litet parti. När förtroenderådet i L tidigare i år med två tredjedels majoritet röstade för att släppa fram Stefan Löfven och inte Ulf Kristersson till statsminister så tolkade jag därför det som att Erik Ullenhag borde ha ett övertag bland medlemmarna.

Så förefaller det dock inte vara; i vart fall inte bland de partimedlemmar som deltagit i medlemsomröstningarna. Nyamko Sabuni har ett något i stil med 60-40 överläge inför det beslutande landsmötet på fredag.

Liberalerna har satt sig i ett besvärligt läge. Genom att acceptera "amerikaniseringen" i valprocessen så har man så att säga tagit "fan i båten" och har nu inget annat att göra än att ro båten i land.

En springande punkt är hur pass styrande medlemsomröstningarnas resultat ska vara? Partistadgarna är glasklara; det är ombuden på landsmötet som väljer partiledare. Omröstningarna är att betrakta som kampanjinslag och opinionsbildning.

Stadgarna i all ära. Det riktigt trixiga för Liberalerna är hur partiet ter sig ut om landsmötet väljer en annan kandidat än den som vunnit nästan alla medlemsomröstningar?

I alla partier finns en mer eller mindre stor klyfta mellan partiledning och aktiva lokalmedlemmar. Att inte ha medlemsomröstningar är ingen garanti för att partiledningen kan hålla greppet. Socialdemokraternas valprocess kraschade ju som bekant rejält när Håkan Juholt valdes till partiledare.

Nu väntar sanningens minut för Liberalerna. Väljs Ullenhag så kan det leda till konvulsioner visavi medlemmar och väljare. Väljs Sabuni så kan det leda till interna konvulsioner mellan partiledaren och det nuvarande partietablissemanget.