Debatt "Gamlingar – ett ekonomiskt problem." Så lyder rubriken i Folkbladet 10/6 till en artikel om G20-mötet i Japan, där en ”hastigt äldre befolkning” pekas ut att bli orsak till ”svåra ekonomiska konsekvenser”.

Vilken ynkedom av politikerna att låta de äldre framstå som ett ekonomiskt problem. Alla vet att det inte saknas resurser i världen. Det finns miljarder att hämta genom att stoppa skattesmitning och att genomföra en rättmätig fördelning av allas våra resurser. Mönstret känns igen även i Sverige. De miljarder som politikerna rätteligen borde kräva av de rika och välbärgade skulle mer än väl räcka till en anständig gemensam vård av sjuka och gamla. Men man gör det enkelt för sig genom att istället kräva att de gamla ska arbeta längre och att personalen i den redan resurssnåla vården och omsorgen ska bli alltmer effektiv.

Nej, ni politiker. Se till att i första hand de rika gör rätt för sig genom en rimlig beskattning innan ni framställer ett ökande antal ”gamlingar” som problemet.