Debatt Sverige är ett av världens bästa länder att leva i. Vi har en stark arbetsmarknad där vanligt folk bidrar till att hela tiden föra Sverige framåt. Vi gillar när det går bra och är stolta över att byggt upp ett välfärdssamhälle som ger en trygghet när vi blickar mot framtiden. Samtidigt är vår trygghet hotad. Alliansen och Sverigedemokraterna vill göra Sverige till ett mer otryggt land att leva i.

Man föreslår massiva skattesänkningar som leder till färre personal inom skolan, vården och omsorgen. Man vill stifta lagar som sänker löner. Man vill göra anställningar otryggare. Man tror att sjuka blir friska om de blir fattiga. Istället för att satsa på ökad trygghet för vanligt folk vill Alliansen och Sverigedemokraterna ha skattesänkningar för som redan tjänar mest.

Så kan vi ju inte ha det.

Vår ambition för Sverige är att vi fortsatt ska vara ett land i absolut världsklass. Vi ska tävla om att vara bäst, -inte att konkurrera med försämrad trygghet och lägre löner för vanligt folk. Vi måste ha en politik som gynnar flertalet av Sveriges medborgare. Den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas.