Larmet kom in till SOS vid 11.20-tiden på onsdagen. Då brann det med lågor på en yta av tio gånger tio meter.

Personer på plats försökte snabbt dämpa branden med vatten från en trädgårdsslang, samtidigt som brandbilar från Valdemarsvik var på väg.

Räddningstjänsten menar att insatsen från personerna på plats varit föredömlig. Privatpersonerna hade lyckats begränsa och minska brandens omfattning till två gånger tre meter när de kom fram.

– Det var personerna som ringde in som släckte det mesta med pulversläckare och vatten, säger Gabriella Rolf, operatör på Räddningstjänsten i Östra Götaland.

– Vi behövde bara lägga på lite vatten.