VA-enheten i Söderköpings kommun har gått ut med en varning på sin hemsida. Man misstänker att det kommunala vattnet i Sankt Anna (närmare bestämt området vid skolan och kyrkan) samt i Bottna kan innehålla bakterier. 

– Det är under den ordinarie provtagningen som görs kontinuerligt som det upptäckts av labbet att det kan finnas bakterier i vattnet, berättar Theres Stark, chef för VA-enheten.

– När vi får sådana indikationer går vi alltid ut med kokningsrekommendation till de som berörs. Parallellt med detta har vi också ställt ut vattentankar vid Sankt Anna skola samt Bottna brandstation.

Det handlar om två mindre vattenverk i Sankt Anna och Bottna.

– Vi har aldrig haft några problem med dessa förut men nu tittar vi på att sätta in UV-ljus i dessa, de dödar bakterier, säger Theres Stark som tillägger att man nu väntar på provresultaten från labbet som kommer att klargöra bakteriehalten.

– De kan komma någon gång de närmaste dagarna men kokningsrekommendationen kvarstår veckan ut, vi går ut med information så fort vi har den.

När det gäller kokningsrekommendationen ska man koka upp dricksvattnet i kastrull eller vattenkokare. Enligt kommunens rekommendationer ska sedan dricksvattnet förvaras i en väl rengjord behållare i rumstemperatur eller kallare. Allt vatten som ska användas i matlagning, drickas eller till tandborstning ska kokas. 

Sammantaget handlar det om cirka 40 fastigheter som berörs i dessa bägge områden.