SÖDERKÖPING

Det var vid strax efter klockan 12 på måndagen som polisen stannade en traktor med ekipage i Västra Husby utanför Söderköping för en kontroll. Det visade sig då att föraren var väl ung – nämligen under 15 år – och saknade följdriktigt giltigt körkort.

Eftersom pojken inte är myndig skrivs en anmälan riktad mot pojkens pappa gällande tillåtande av olovlig körande.

När det gäller rubriceringen "tillåtande av olovlig körning" är straffet böter enligt sajten Lawline.se. Förutsättningen för att kunna dömas för detta brott är dock att man agerat uppsåtligen eller oaktsamt – det vill säga vetat om det eller att man borde förstått att det skulle ske.

Har fordonet däremot körts utan ägarens vetskap kan man inte dömas – hur det ligger till i detta fall är dock inte känt.

011-200 472