Det var 1777 som Rådhuset (som vi känner det idag) stod klart efter att det byggts på grunden av det medeltida Rådhuset som stått på platsen. Inte undra på alltså att byggnaden då och då måste fräschas upp – något som nu sker. Byggnadsställningar har på ett sinnrikt sätt (för att inte skada byggnaden) byggts upp på baksidan mot ån och arbetet med klocktornet är i full gång.

– Vi ska renovera fönstren på byggnaden samt takryttaren, eller klocktornet som man säger, berättar Patrik Forsberg, byggprojektledare på det kommunala fastighetsbolaget Ramunderstaden AB som förvaltar kommunens byggnader.

Budgeten totalt för projektet ligger på 985 000 kronor men man har beviljats ett bidrag av Länsstyrelsen Östergötland på 430 875 kronor till denna renovering som efter en upphandling nu utförs på entrepenad av Fridströms måleri AB – slutdatum är den 15 oktober. Klocktornet ska skrapas trärent och målas om men dessutom ska förgyllningen fyllas i på urtavlorna – den har till stora delar vittrat bort under årens lopp. Under processen tas också färgprover som sedan ska redovisas.

Artikelbild

| Förgyllningen på de romerska siffrorna har vittrat under årens lopp.

– Det handlar ju om ett antal lager med färg och det här ska informeras till länsstyrelsen. Överhuvudtaget är det mycket jobb innan man kommer igång när det gäller byggnadsminnen – vi har haft en antikvarie inkopplad och så ska det hela dokumenteras, förklarar Patrik Forsberg.

Vi går in i den anrika byggnaden (byggnadsminne sedan 1988) och tittar först in i blandArts lokaler. Fönstren här ska renoveras och i några fall ska fönsterbågar som är tillverkade på 1960-talet bytas ut mot nytillverkade i samma stil som övriga.

– Tyvärr kommer vi att störa blandArt i deras verksamhet under perioder men de har varit väldigt tillmötesgående, säger Patrik Forsberg och visar in i det lilla galleriet på första våningen.

– Här var det faktiskt arrestlokal en period när polisen var inrättad i huset.

Artikelbild

| Patrik Forsberg från Ramunderstaden med S:t Laurentii kyrka i bakgrunden.

På vägen upp mot klocktornet passerar vi den vackra rådssalen där man höll kommunstyrelsemöten så sent som fram till 2012. Väl uppe på vinden är det lite trängre och man får passa huvudet här och var.

– Virket som bär upp tornet är bedömt att vara friskt och statusbesiktningen har också visat att koppartaket är i god kondition, säger Patrik Forsberg och pekar sedan mot ena väggen där det ligger ett antal metalldelar.

Artikelbild

| Klockan är från 1748 och alltså original.

– Där är det gamla urverket, numera drivs det elektriskt.

Själva klockan är omgjuten 1748 och alltså original – det är således många Söderköpingsbor som hört klämtandet av denna klocka ljuda över nejden under århundradenas lopp.

Artikelbild

| Rådhustorget genom det smidesräcke som går runt tornet.

Vi tar klivet ut på byggnadsställningen – här är utsikten slående men samtidigt något påfrestande för någon med svindeltendenser (skribenten). Häruppe syns det tydligt hur förgyllningen på urtavlornas romerska siffror till stora delar vittrat bort – något som alltså ska åtgärdas tillsammans med målning av både klocktorn och fönster. Så slår plötsligt klockan: varje halvtimme slår den och står man strax intill den missar man det inte.

Arbetet går framåt och till hösten lär Rådhuset åter vara den prydnad för staden byggnaden är tänkt att vara.