En gång i tiden låg Turistbyrån i Söderköping i Rådhuset men när Stinsen togs i bruk 1999 flyttade den till de nya lokalerna invid E22. I 20 år har Turistbyrån alltså huserat i Stinsen men nu finns planer på att flytta tillbaks till det centralt placerade Rådhuset (som är i kommunal ägo) i och med att det blivit allt mindre utrymme i Stinsen i samband med ombyggnader och omdisponeringar av utrymmena.

Folkbladet träffar den nya besöksnäringsstrategen i Söderköping Therése Eklöf (jobbat sedan september) för att prata om de här planerna.

– Som det är nu har vi ont om kontorsutrymme på Stinsen och dessutom är det lite svårare att hitta dit för turisterna, säger Therése Eklöf.

Artikelbild

| Therése Eklöf, ny besöksnäringsstrateg sedan i september förra året.

– Jag kan sakna att vi inte finns mer centralt inne i staden.

Det är inte ovanligt att turistbyråer ligger centralt placerade i besöksorienterade städer och då gärna i byggnader som har något av det som definierar staden i fråga – Rådhuset är byggt 1776 och är ett av de äldre stenhusen i staden.

– På det viset är det ju ett jättebra hus, man går rätt in i Söderköpings historia när man går in där, framhåller Therése Eklöf som också ser en fördel med att man kan dela lokalerna med konstföreningen Blandart som har huserat i byggnaden under lång tid.

– Vi kan dra nytta av dom och dom av oss.

Man har sagt upp kontraktet med Blandart för att omförhandla detta eftersom man enligt planerna alltså ska dela lokaler i fortsättningen – det innebär med andra ord att Blandart får mindre utrymme. Men innan definitivt beslut kan tas måste kommunen undersöka om man får bygga om Rådhuset invändigt så verksamheten fungerar – detta eftersom det rör sig om en K-märkt byggnad.

– Vi har en projektledare på Servicenämndens fastighetsavdelning som nu undersöker hur regelverket ser ut och vad som är möjligt – det kommer att ta några veckor innan vi vet om vi kan gå vidare, säger Therése Eklöf.

– Det är framförallt tillgänglighetsanpassning det handlar om – även om det bara handlar om kontor så måste kommunala verksamheter ha tillgänglighetsanpassning.

Det återstår alltså att se vad det landar i – bedömningen är hur som helst att det inte kommer till stånd denna sommar så kommande säsong lär Turistbyrån fortsatt husera på Stinsen.

– Trenden generellt nu är att kommuner stänger sina turistbyråer och har ambullerande turistinformatörer och satsar på webben, berättar Therése Eklöf.

– Vi vill inte stänga men kommer att ha begränsade öppettider och satsa mer på digital närvaro. Vi kommer att fortsätta med ambullerande personal eftersom det fungerade väldigt bra förra säsongen och sedan har vi ju filialen vid Edgards hus ute på Finnö som också kommer att vara öppet i sommar.