Liljerum, Skåra, Fyllingarum, Dyhult, Skäggestad, Härsebråta, Snöveltorp: det är några exempel på namn på byar i Söderköpingstrakten där vissa är enklare att hitta någon sorts ursprung till än andra. Nu kan man få lite mer kött på benen om man är intresserad av hur våra ortnamn kommit till och vad de betyder.

På torsdag kväll (19 april) kommer fil dr Svante Lagman till Stinsen för att föreläsa om just detta i föreläsningen "Alguvi, Rök och Vedemö – när och hur har våra ortnamn kommit till?".

– Våra lokala ortnamn kommer nog inte att tas upp utan det handlar mer om principerna runt hur namnen kommit till, däremot kan det komma exempel från Östergötland eftersom han är från länet, säger Monica Stangel Löfvall på Medeltidscentrum.

I informationen om föreläsningen ges en hint om svaret på frågan hur: man ska nämligen inte se namnen i en tidsdimension. "Om man känner till hur ortnamn uppstår, och vet lite mer om de olika namntyperna, framträder plötsligt en bild med olika namn i olika tidslager." Föreläsningen hålls inom ramen för föreläsningsserien Retro och Svante Lagman (som doktorerat på en avhandling om runor och sedan också studerat nordisk språkhistoria och ortsnamn) har bland annat deltagit i projekt vid Linköpings universitet om just ortnamn och bebyggelsehistoria.

– Det här är säsongens sista Retro, nu håller vi på att sätta höstens program, berättar Monica Stangel Löfvall.

Arrangerar gör kulturkontoret/Medeltidscentrum och S:t Ragnhilds Gille i samarbete med Folkuniversitetet.

011-200 472