Det var i början av oktober som det blev känt att kommundirektören i Söderköpings kommun Anna Thörn (började sin tjänst mars 2018) kommer att bli personaldirektör i Norrköpings kommun och alltså lämnar sin nuvarande befattning. 

Nu har Söderköpings kommun hittat en ersättare som kommer från de egna leden: nämligen Maria Fredriksson som i dag är ekonomichef (sedan maj 2018) men också fungerar som ställföreträdande kommundirektör.

– Det ska bli jättespännande, jag är stolt och glad över att få det här förtroendet, säger Maria Fredriksson till Folkbladet.

Artikelbild

| Söderköping presenterar nu en blivande kommundirektör. Det handlar om nuvarande ekonomichefen Maria Fredriksson: det formella beslutet tas på ett ks-sammanträde den 6 november.

Som ekonomichef har hon fullt klart för sig hur kommunens situation ser ut – något Folkbladet tidigare berättat om.

– Det är ett jättetufft läge rent ekonomiskt här och i många kommuner så det är inget lätt jobb att kliva in i men jag hoppas och tror att jag kan göra ett bra jobb med tanke på min bakgrund.

Just hennes ekonomibakgrund är något som även återkommer i kommentaren från  kommunstyrelsens ordförande Börje Natanaelsson (M).

– Vi behöver lägga stort fokus på att få en ekonomi i balans och Maria Fredriksson är med sin bakgrund perfekt för det uppdraget, säger Börje Natanaelsson i ett pressmeddelande.

– Hon är sedan tidigare väl insatt i det omställningsarbete som påbörjats och genom denna rekrytering tappar vi inte fart i detta viktiga arbete.

Det formella beslutet och tillträdesdatum beslutas vid ett extra insatt kommunstyrelsesammanträde den 6 november.