Folkbladet har skrivit om det långvariga varma vädret och den påföljande torkan som blir mer och mer påtaglig. Det har lett till hög brandrisk ute i skog och mark men även delar av jordbruket börjar få problem med den ihållande regnbristen.

Men ännu en konsekvens av vädret är att vattenförbrukningen går upp ganska väsentligt medan det inte blir någon tillförsel eller som Söderköpings kommun uttrycker det: "det varma vädret har gett en väldigt hög vattenförbrukning och vi måste prioritera att vattnet räcker till matlagning, dryck och toalett".

Detta är anledningen till att Söderköpings kommun nu gått ut med ett meddelande på hemsidan och sociala medier där man proklamerar ett bevattningsförbud för Söderköpings innerstad, Snöveltorp, Luddingsbo och Västra Husby som gäller från och med nu. Förbudet gäller bevattning av blommor, gräsmattor eller annat i trädgården med spridare eller med slang, dessutom får man inte fylla upp eller byta vatten i poolen i de kommundelar där förbudet gäller. Kommunen skriver att förbudet gäller kommunalt vatten i nämnda områden tills annat meddelas.