Rolf Ekéus, född 1935, är lite av en legendar när det kommer till diplomati. Han var bland annat ordförande i FN:s kommission för Iraks nedrustning under 1990-talet men har också varit högkommissarie för nationella minoriteter i OSSE, ambassadör samt mycket annat. På fredagen fanns han på plats vid Söderköpings Rotaryförenings lunchmöte på Söderköpings brunn för en kortare föreläsning under rubriken "Konsten att förhindra krig".

Hade då Rolf Ekéus ett recept på hur man förhindrar krig? Nja, kanske inte, men Ekéus linje att det är diplomati och samtal som är fredsskapande i långa loppet är väl svårt att säga emot. Dock var han oroad över världsläget.

– Det är en bekymmersam tid vi lever i, inte minst känner vi i länderna kring Östersjön en oro över Putin, framförallt länderna i Baltikum, Polen och så Ukraina, slog Ekéus fast.

Det handlar framförallt om de stora rysktalande minoriteter som lever i Estland, Lettland och Ukraina, en fråga som Ekéus arbetade med i början av 2000-talet.

– Jag försökte övertyga Estlands och Lettlands regeringar att föra en politik så man fick en harmonisk situation med minoriteterna medan Rysslands tidigare FN-ambassadöroch numera utrikesminister Lavrov som var en nära vän, hjälpte till att övertyga minoriteterna att visa respekt för de nya styrena i dessa länder, berättade Ekéus som också erkände sitt livs största fiasko: att han rekommenderade att det inte behövdes några särskilda åtgärder när det gällde den rysktalande minoriteten i östra Ukraina – det visade sig som vi idag vet vara en felbedömning i efterhand.

Han gav även Donald Trump några slängar av sleven. Inte minst beslutet att säga upp det nedrustningsavtal som gäller kärnvapenbärande medeldistansrobotar mellan USA och Ryssland som Reagan och Gorbatjov skrev under.

– Det här är ju en säkerhetsfråga för Europa i första hand eftersom Ryssland nu har möjlighet att bygga upp ett kärnvapenhot mot Europa och det här drabbar även Sverige, fastslog Ekéus som även nämnde det uppsagda avtalet mellan USA och Iran.

– När det här avtalet kom på plats blev vi lyckliga eftersom det betydde att Iran skulle stoppa anrikning av uran och att stoppa utvecklingen av kärnvapen. Plötsligt kastas allt i soptunnan vilket innebär en mycket allvarlig situation för hela området där nu fler länder kan komma att skaffa sig nukleär teknologi.

Rolf Ekéus konkluderade det hela med att det är genom diplomati och inte genom krigsföring som man hittar lösningar på mellanstatliga motsättningar och han menar också att vi måste aktivera oss i högre grad i kampen mot kärnvapen.

Några frågor från publiken hanns också med. En löd hur rädd man egentligen ska vara för Ryssland som har en mindre försvarsbudget än exempelvis Frankrike eller Tyskland.

– Det stämmer visserligen men det finns en utomordentlig stark ambition hos Ryssland att respekteras som nation. Sedan bearbetar man många av sina gamla vapensystem vilket gör att det blir billigare så man ska ändå inte underskatta Ryssland.

En annan ur publiken frågade om det är möjligt att Ukraina hade klarat sig undan angrepp från Ryssland om man skyndat sig att ansluta till Nato på samma sätt som de baltiska länderna gjort?

– Det är en skarp fråga som är svår att svara på men det är inte omöjligt, svarade Rolf Ekéus innan föreläsningen var slut och han fick en värmande applåd av de närvarande.