Det stod i princip klart när Lars Stjernkvist (S) och Bengt Sand (M) på en pressträff under torsdagen redovisade för hur styrelsen i Rådhus AB tänker sig den fortsatta evenemangs- och turistverksamheten i Norrköping. Nu ska man fortsätta processen att föra över verksamheten och personalen inom Upplev till kommunförvaltningen. Dock ska det göras en parallell analys av vad det skulle innebära at fortsätta driva verksamheten i bolagsform.

– Oavsett i vilken form verksamheten kommer att drivas är det viktigast för oss att det finns en beställarfunktion, säger Bengt Sand.

Bolagets tidigare förluster ska enligt Lars Stjernkvist balanseras av andra verksamheter.

Artikelbild

| Upplev Norrköping är snart ett minne blott efter att moderbolaget Rådhus AB på torsdagen hade möte.

– Vi nollställer ekonomin, säger han.

Vilket innebär att det verksamhetsbidrag som skulle gått till Upplev följer med till de nya verksamheterna, liksom personalen.

Det var efter sommarens katastrofutställning med Marvel som Folkbladet bland annat avslöjade att Upplev Norrköping köpt in leksaker för mångmiljonbelopp utan att varken informera den egna styrelsen eller upphandla inköpen.

Sammanlagt gick bolaget back med 14 miljoner kronor. Och efter skarp kritik från revisorerna avgick styrelsen. I mitten av oktober var Folkbladet först med att berätta att Lars Stjernkvist, (S) kommunstyrelsens ordförande, såg över avvecklandet eller omstrukturerandet av ett antal kommunala bolag med anledning av att de var till största delen skattefinansierade. Däribland Upplev Norrköping.

Nu verkar det istället som att all Upplevs verksamhet, förutom turismfrågorna där bland annat turistcenter ingår, övertas av kultur- och fritidsnämnden.

Det innebär bland annat att tilltänkt ny ordförande för Upplev Norrköping Roger Källs (S) aldrig kommer att tillträda den posten.

– Jag har en känsla av att Upplev avvecklas och att man lyfter bort verksamheten och lägger den på kultur- och fritidsnämnden eller näringslivskontoret - för vi måste ju fortsätta att locka hit folk och arrangera bra saker för Norrköpingsborna, säger Roger Källs.

Men när Folkbladet pratar med honom vet han ännu inte vad som kommer att beslutas på Rådhus AB:s möte.

– Beslutar man att Upplev Norrköping ska finnas kvar i någon del som bolag så skulle jag med glädje ta på mig ordföranderollen eftersom det är något jag sett fram emot, men jag visste redan när jag nominerades att det kanske inte skulle bli så, säger Roger Källs.

6 mars tas beslutet i Råhus AB och därefter ska det klubbas igenom på fullmäktigemötet i mars.

011 - 200 441