Verksamheten smygstartade under hösten. På måndagen var det officiell invigning i den lilla lokalen intill Hageby bibliotek på bottenplan i Mirum.

Här, på bara 27 kvadratmeter, finns fem stationer med datorer och musikutrustning. Öppet är det under eftermiddagar och kvällar måndag till fredag.

DigIT är en mötesplats för digitalt skapande, med digitala verktyg som kanske inte alla annars har tillgång till. Verksamheten, som är gratis för deltagarna, vänder sig främst till barn och unga, men ambitionen är att bredda det till även vuxna. DigIT är till för alla, inte bara de som bor i Hageby.

Artikelbild

| Nao-roboten höll tal när DigIT i Mirum Galleria i Hageby invigdes. Hanna Järvinen är projektledare för DigIT.

Vid invigningen var det ingen traditionell bandklippning, istället var det en av kommunens små vita Nao-robotar som hälsade alla välkomna.

Under hösten har man iordningställt lokalen och testat olika metoder, vad man skulle kunna göra här.

– Här kan man lära sig att skapa elektronisk musik, hur man gör en podd, vi kommer att börja med digitalt skrivande, och vi har haft alla möjliga småkurser, säger Birgitta Hjerpe, chef för stadsbiblioteket.

– Det handlar väl egentligen om att vara kreativ digitalt, säger Maria Modig, kultur- och fritidschef.

Artikelbild

| Mohamad Alnabki från DigIT intervjuades av SVT vid invigningen.

I förlängningen handlar det också om att fostra människor in i en digital demokrati, säger Birgitta Hjerpe.

Huvudman är kultur- och fritidskontoret, men framför allt är det Kulturskolan och biblioteket som initierat verksamheten.

Artikelbild

| Daniel Salim, 14, brukar hålla på med Photoshop på DigIT.

Hur finansieras verksamheten?

– Det finansierar vi genom Statens kulturråd, och Kulturskolan och biblioteket går in, och sedan har vi också pengar från vår nämnd, säger Birgitta Hjerpe.

Artikelbild

DigIT, en mötesplats.

Hagebymiljonen från kommunen har i år halverats.

– I och med att vi har finansiering externt klarar vi det här året, säger Maria Modig.

Hasse Eriksson, chef för Kulturskolan, ser DigIT som ett embryo till en kulturskolefilial i Hageby.

– Ett mål är att DigIT ska bli större och gärna sitta ihop med biblioteket, säger han.

Enligt projektledare Hanna Järvinen kommer det cirka tio-tjugo personer per gång till de olika passen.

Mohamad Alnabki håller workshops där han lär ut Photoshop, Adobe Premiere och html.

Daniel Salim, 14, som bor i Ljura, berättar att han brukar hålla på med Photoshop och att han lär sig göra webbsidor med hjälp av html-kod.

– Det är jättebra att det finns, att unga kan komma hit och lära sig nya saker, säger Daniel Salim om DigIT.