– Vi var några stycken som gärna ville att Pridefestivalen skulle leva vidare och nu har vi bildat East Pride, säger Maria Bergqvist, en av initiativtagarna.

Med sig har hon engagerade från studieförbund och från Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, RFSL.

– Beskedet om att föreningen Norrköping Pride skulle ta en paus kom ju så sent som i december och när det blev skarpt läge så kände jag att jag ville vara med och se till att festivalen lever vidare på något sätt, säger Maria Bergqvist, som för flera år sedan var engagerade i arbetet med Pride i Norrköping.

Nu har man bildat en programgrupp och håller som bäst på att samla in programpunkter.

– Tidigare engagerade har hört av sig, både organisationer och privatpersoner, och vill delta i år också. Vill man engagera sig är det bara att höra av sig till oss, säger Maria Bergqvist.

Under åren sen, sedan 2009, när Pridefirandet skett i Norrköping har det sett olika ut, och det kommer det att göra i år också. Lite beroende på vilka programpunkter som kommer in, vilket kan vara allt från föreställningar, konserter, eller föreläsningar, så kommer det märkas att det är valår.

– Det tycker vi är positivt eftersom vi får en bättre koll på hur partierna ser på de här frågorna och det ger oss en chans att lyfta frågorna ur partiprogrammen till folks vardag, säger Maria Bergqvist.

Namnet East Pride antyder att man breddat firandet från Norrköping för att också inkludera andra delar av östergötland och på så vis få draghjälp av varandra.

Under Prideveckan kanske det kan bli så att man till exempel på ett serviceboende i Linköping tar upp hbtq-frågorna bland personalen för att uppmärksamma att de rör även de äldre på boendet.

– Vi ser det som en folkbildningssatsning, där normer och attityder diskuteras, säger Maria Bergqvist.

För även om det gjorts många framsteg att man juridiskt har samma rättigheter och att man bland många politiska partier har fått gehör för hbtq-frågorna så behövs Pride eftersom vissa attityder och normer lever vidare.

– Det ser så klart olika ut i olika kommuner, men bara för att det står i ett partiprogram är det inte alltid så att det följs på lokal nivå, därför behöver vi sätta till mer pengar för utbildningsinsatser så att det inte bara blir tomma ord, säger Maria Bergqvist.