Projektet pågår i 3,5 år där olika aktörer från Grekland, Italien, Lettland, Portugal och Ungern ingår. En miljon Euro, drygt tio miljoner kronor, har EU avsatt för detta. Syftet är att förbättra avfallshanteringen både i stadsmiljö och från privata hushåll. För länsstyrelsen Östergötland ska projektet resultera i en regional avfallsplan.