Artificiell intelligens, så kallad AI, blir allt vanligare inom många branscher, så även sjukvården.

Men ämnet är inte helt okontroversiellt.

Det är många som är skeptiska till att släppa in robotarna på sjukhusen.

Artikelbild

| AI ska vara ett komplement i sjukvården, inte ersätta den personal som finns i dag. Det menar Anders Ynnerman.

Går de verkligen att lita på?

Anders Persson, professor i medicinsk bildvetenskap på Linköpings Universitet, och Anders Ynnerman, professor i vetenskaplig visualisering på LiU, föreläste om just AI inom sjukvården på Louis de Geer i går.

– Det är ju en hype kring det här, det vet vi alla och de här generella systemen som löser allting, de finns inte. Det är ett nytt verktyg som gör det enklare för oss och löser de svåra och tråkiga uppgifterna. Just nu är det ganska få saker som maskinen är bättre på, men det finns delar och de växer hela tiden. Gör vi det på rätt sätt så kommer vi ha väldigt stor nytta av AI, säger Persson.

Han poängterade vikten av att utbilda folk inom området och få folk att förstå att AI inte är något att vara rädd för.

Artikelbild

| Just nu pågår Kirurgveckan i Louis de Geer. Omkring 1 500 personer beräknas besöka sjukvårdskonferensen.

– Det här är inget farligt och det är viktigt att vi får bort rädslan för det här, säger han.

Datorprogram som lär sig tolka röntgenbilder eller att hitta hjärtfel är några exempel på hur AI kan användas inom vården.

Det har även utvecklats ett system som visat sig oerhört effektivt för att upptäcka lunginflammation.

– Det här systemet är väsentligen bättre än de flesta människor som tittar på det här, säger Ynnerman.

Samtidigt poängterar han att AI-systemen i allra högsta grad är beroende av människor för att få ut det bästa av dem.

–  AI-systemen kommer inte fungera utan människor. Vi måste kommunicera med varandra.

Han passade även på att ge ett lugnande besked till alla de som oroar sig över att robotarna ska sno jobben för sjukvårdspersonal.

– I dagsläget finns det ingen risk att vi skulle bli arbetslösa på grund av AI. Snarare tvärtom, säger Ynnerman.

Något som behöver förbättras menar han är hur vi kommunicerar med systemen. Ynnerman skulle vilja att man i framtiden pratade med en virtuell person, ett hologram. Det låter som science fiction men är en teknik som de redan jobbar med i dag.

–  För mig är det här framtiden, att kunna sätta oss i ett rum och prata med en virtuell person och så kan du ställa frågor om just din diagnos, säger han.