Detta rapporterade radion på måndagsmorgonen. Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) säger till radion att man "i princip säger ja". Först vill man dock se hur införandet av tiggeritillståndet i Eskilstuna faller ut.

Eskilstuna införde krav på tillstånd för att tigga den först augusti. Detta efter att kommunen fått rätt att införa tillståndet den 20 juni. Då upphävde nämligen förvaltningsrätten länsstyrelsens tidigare beslut att stoppa den nya ordningsstadgan.

För ett år sedan skrev Markus Wiechel (SD) en motion om införande av tiggeritillstånd i Norrköping. Motionen behandlas när kommunstyrelsen sammanträder i dag och beslut om införandet av ett tiggeritillstånd i Norrköping väntas tas i september.