Den var i november 2016 som en ung patient kom in till akuten tillsammans med sina föräldrar.

Patienten hade kraftiga magsmärtor och feber och behandlades med febernedsättande läkemedel, glass och vätskeersättning.

Patienten stannade kvar för observation under några timmar, men åkte sedan hem efter att febern och smärtan avtagit.

Nästa dag var smärtorna tillbaka igen och patienten fick åter besöka sjukhuset. Då visade det sig att blindtarmen var sprucken.

IVO kritiserar nu sjukhuset för bristfällig handläggning och för att inte ha undersökt patienten tillräckligt noga vid det första besöket.