I december 2017 fick kommundirektören i uppdrag att lämna en utredning om problem som trångboddhet, undermåliga bomiljöer och beroendeförhållanden på bostadsmarknaden i Norrköping.

I maj 2018 lämnades en utredningsrapport med tolv åtgärdsförslag.

Det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder har inlett ett arbete utifrån åtgärdsförslagen. Bolagets uthyrningsriktlinjer har kompletterats med riktlinjer om maximalt antal boende per lägenhetsstorlek.

Artikelbild

| Roger Glemhorn är förvaltningschef vid Hyresbostäder.

Enligt Roger Glemhorn, förvaltningschef hos Hyresbostäder, införs det här nu från det första kvartalet i år, och gäller vid tecknandet av nya hyreskontrakt.

Roger Glemhorn om bakgrunden till beslutet:

– För vår del handlar det väldigt mycket om den svarta andrahandsuthyrningen som sker, oriktiga hyresförhållanden, där man antingen hyr ut en och samma lägenhet i andra hand kanske till flera familjer, eller att man har flera inneboende som man tar ut pengar för, oskäligt, med ett icke rätt hyresavtal mellan förstahandsinnehavaren och andrahandsinnehavaren.

–  I någon form har man skapat ett hyresförhållande som inte är schysst. Och då menar jag schysst, oftast, utifrån de som är inneboende. Man kanske sätter upp en oskälig hög hyra, och man tar betalt av av alla som är inneboende, säger Roger Glemhorn.

Hyresbostäder har sedan tidigare ett systematiskt arbete mot olovlig andrahandsuthyrning. Som ett resultat av det arbetet har cirka 60 lägenheter blivit tillgängliga under 2018, en ökning mot tidigare år.

– Av de 60 friställda lägenheterna är det enbart 17 som har inneburit att man får vända sig till kommunen för att få ett annat boende.

Allt annat har Hyresbostäder löst genom att förstahandsinnehavaren sagt upp kontraktet och den som bor där fått ett kontrakt, eller att den som bott där själv valt att flytta, att man hittat ett annat boende.

Glemhorn ser en ökning av felaktiga hyresförhållanden, en ökning som beror på att fler människor flyttat till Norrköping och att det finns för få lägenheter.

Ofta uppdagas oriktiga hyresförhållanden genom störningar, som spring i trapphuset eller att man sover i skift i övernattningslägenheter, att det inte är tyst på nätterna.

Hyresbostäder, med 30 procent av hyresmarknaden i stan, startar nu en samverkansgrupp med myndigheter och andra fastighetsägare i stan för att prata om den generella problematiken med oriktiga hyresförhållanden.