Det är en akut serviceåtgärd som ska genomföras, enligt uppgift på kommunens hemsida. Avstängningarna kommer att ske med en halvtimmes intervaller. Första avstängningen sker klockan 9.00. Därefter öppnas bron i 30 minuter för biltrafik, för att åter stängas klockan 10.00 i 30 minuter och så fortgår arbetet tills bron är lagad. Från kommunens sida uppmanar man till försiktighet, att hålla hastigheten och visa respekt för dem som jobbar utmed vägen.