På måndagseftermiddagen kom beskedet från Länsstyrelsen Östergötland: ett nytt beslut var traget angående det gällande eldningsförbudet i Östergötland. Det är från och med tisdag den 14 augusti åter tillåtet att grilla på den egna tomten – däremot kvarstår det generella eldningsförbudet i länet.

När Folkbladet i början av augusti pratade med Magnus Edström, stabschef för krisledningsorganisationen på länsstyrelsen Östergötland, berättade han om hur dessa beslut går till.

– Vi följer kontinuerligt läget varje dag och gör en bedömning tillsammans med övriga aktörer, berättade Magnus Edström och tillade då att det trots regn varit så ojämnt spritt och att man följer SMHI:s brandriskbedömningar.

Nu har alltså (efter det senaste lågtrycket) brandrisken gått ner såpass mycket att grillförbudet hävts – samma bedömning som många andra länsstyrelser i södra Sverige gjort. I några få län, som till exempel Gävleborg och Västmanland lyfter man även det generella eldningsförbudet.

Dock är inte faran helt över: Länsstyrelsen Östergötland skriver: "Eldningsförbudet omfattar eldning, grillning och användande av pyroteknisk utrustning i och i direkt anslutning till skog och mark. Förbudet gäller även på iordningställda grillplatser samt användning av stormkök och liknande i och i direkt anslutning till skog och mark.".

Man tillägger att det generella eldningsförbudet kommer att hävas "så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå."