– Vi hann knappt öppna uthyrningsmöjligheten, förrän vi hyrt ut fem av de 30 boxar vi har just nu, säger enhetschefen Johan Smedner på samhällsbyggnadskontoret.

Så du tror och hoppas att alla 30 snart är uthyrda?

– Ja, absolut, det är vår förhoppning. Och om det blir så kommer vi att försöka köpa in ännu fler cykelboxar och placera dem, där behovet verkar störst.

Artikelbild

| Här är cykelboxarna som placerats vid Himmelstalundsbadet.

De parkeringar som utrustats med cykelboxar är Resecentrum, i anslutning till befintliga cykelparkeringen, på Himmelstalund, vid badet på bilparkeringen, Navestad, vid spårvägens vändslinga på bilparkeringen samt vid hållplatsen Trumpetaregatan, på bilparkeringen.

Vad är tanken med cykelboxarna?

– Det kan vara att man tar bilen in till en parkering vid cykelboxarna och fortsätter sedan med cykel in till jobbet inne i stan.

– Eller också vill du ha en säkrare parkering för din cykel vid Resecentrum, om du tågpendlar. För i cykelboxarna med ett ordentligt lås, är det större säkerhet, jämfört med om du bara parkerar din cykel i ett vanligt cykelställ.

Kommunen fick ett stöd på nästan 400 000 kronor av naturvårdsverket, vid inköpet av cykelboxarna, det vill säga ungefär 50 procent av den här investeringens stödberättigade kostnader. Förutom cykeln finns det även plats för reflexväst och mindre saker man behöver för sin cykeltur.

– Grunden för satsningen på boxarna, är att vi vill underlätta för cykelpendling och samtidigt få en bättre stadsmiljö, tillägger Emelie Palmberg, trafikplanerare på Norrköpings kommun.