Det står klart nu när den socialdemokratiska riksdagsgruppen fördelat utskottsplatser.

– Det är ett stort och tungt utskott med väldigt många viktiga frågor, så jag är jätteglad över att få fortsätta att jobba med både pensionsfrågorna, migrationsfrågorna, och barn- och familjefrågorna, liksom sjukförsäkringen, säger Teresa Carvalho.

– Det ska bli spännande fyra år.

Det är ju också spännande nu hur det ska sluta med regeringsfrågan. Hur rörigt känns det?

– Det är ju ett väldigt speciellt läge, helt enkelt, och jag vågar nog inte spekulera i exakt hur det kommer att sluta, säger Teresa Carvalho.

– Jag tycker att det är väldigt beklagligt att vi är där vi är, att det är så pass låsta positioner.

– De låsningar som finns behöver luckras upp om vi ska lösa det här, så är det. Vi behöver hitta någon typ av blocköverskridande lösning, det är jag helt övertygad om, säger Teresa Carvalho.

Har du något förslag själv?

– Ja, det är klart att det är framför allt Liberalerna och Centerpartiet som ligger nära till hands. Det är väl lite grann de som är tungan på vågen just nu också, som faktiskt har makten att avgöra. Vill de släppa fram Ulf Kristersson med stöd av Sverigedemokraterna eller vill de bidra till att skapa en typ av blocköverskridande lösning?

Teresa Carvalho är också den som tillsammans med Lars Stjernkvist (S) sköter förhandlingarna med de andra partierna lokalt, i Norrköping. Att Kvartetten fortsätter tillsammans, en regering i minoritet, är klart.

När ska ni presentera exakt hur det blir?

– Inom kort. Vi har en del medlemsmöten kvar nästa vecka som då kommer att ta ställning, slutgiltigt, till innehållet i våra politiska överenskommelser och även fördela en del poster. Men grundjobbet har vi redan gjort. Vi har alla fyra partier i Kvartetten ställt oss bakom att vi ska fortsätta ta ansvar för Norrköping. Nu är det en politisk plattform som håller på att arbetas fram.

Det pågår inga formella förhandlingar mellan Kvartetten och Miljöpartiet, däremot för Socialdemokraterna samtal med MP kring att ha långsiktiga goda relationer.

– Vi ser ju att Miljöpartiet lokalt har varit ett parti som har stått Kvartetten nära under föregående mandatperiod, säger Teresa Carvalho.

– De tappade ju ganska mycket, så vi har en dialog med dem kring hur vi långsiktigt ska kunna fortsätta ha goda relationer, men vi har ingenting konkret än i dagsläget.

– Socialdemokraterna skulle eventuellt kunna ge bort någon insynsplats till Miljöpartiet.