Enligt räddningstjänsten ringde föraren själv och önskade hjälp. Bilen ska ha börjat brinna under färd. Inga personskador har rapporterats. När räddningstjänsten anlände till platsen stod bilen i lågor. Länsväg 794 stängdes av under släckningsarbetet.

Vid 21:20 var släckningsarbetet färdigt.