Eftersom Vionord Omsorg har obetalda skatteskulder väljer vård- och omsorgskontoret att säga upp avtalet med dem som hemtjänstutförare i Norrköpings kommun.

Det skriver kommunen i ett pressmeddelande,

Företaget fortsätter utföra hemtjänst till sina hemtjänsttagare till och med söndag 19 maj, därefter tar kommunen över verksamheten i egen regi. Hemtjänsttagare i områden med fler alternativ får möjlighet att göra nytt val, och får sen hemtjänst av sin nya utförare så snart det är möjligt.

– De berörda hemtjänsttagarna kan känna sig trygga med att de kommer få den vård och omsorg de behöver i hemmet. Vi visste att det här kunde ske, och är förberedda på alla sätt för att göra de förändringar som behövs nu, säger Magnus Johansson, vård- och omsorgsdirektör.

Vård- och omsorgskontoret har känt till företagets ekonomiska problem sedan en tid tillbaka, och kommunen har alltid huvudansvaret för hemtjänsttagarna. Det är 26 hemtjänsttagare i fyra olika områden som berörs.