År 2015 beviljades 35 867 medborgarskap, år 2017 var motsvarande siffra 55 420.

– Trenden verkar hålla i sig. Hittills i år är antalet beviljade medborgarskapsärenden ungefär 25 000, säger Migrationsverkets presschef Per Ek i ett pressmeddelande.

De senaste två åren är syrier den största gruppen bland nya medborgare. Det hänger ihop med att antalet asylsökande från Syrien ökade markant några år tidigare. Statslösa är nummer två på listan.

Den tredje största gruppen som beviljades medborgarskap de senaste två åren är somalier. Många asylsökande kom till Sverige efter att Etiopien förklarat krig mot Somalia år 2007. Dessa personer kunde inte bli medborgare förrän 2015. Det beror på att Migrationsverket inte godkänner ID-handlingar från vissa länder, och den som inte kan styrka sin identitet måste bo i Sverige i åtta år innan medborgarskap kan beviljas. Polacker är den största europeiska gruppen som vill bli medborgare, men även britter riktar sina blickar mot norr.

– Förra året beviljades medborgarskap i 1203 ärenden från britter, en nästan trefaldig ökning sedan 2015. Och hittills i år har 584 ansökningar beviljats, säger Per Ek.

En konsekvens av att fler vill bli svenska medborgare är att väntetiderna har blivit längre. Hösten 2015 var väntetiden för ett beslut ungefär ett år. Idag har väntetiden fördubblats. Däremot behöver inte alla vänta lika längre. Om en sökande uppfyller alla krav, har gjort en komplett ansökan och har godkända handlingar kan väntetiden istället kortas ner till tre månader.