Finspång Sanka Maria Kyrka är - skulle vi kunna säga - Finspångs församlings sommarstuga. Den som tycker att man skulle kunna säga något sådant är Gerd Svenson, en av två turistguider i kommunens tjänst som i morgon den 25 juni startar upp säsongen på allvar vid den gamla kyrkan.

"Det är Statens fastighetsverk som äger och som sköter om Sankta Maria under terminerna. Under sommaren får Finspångs församling låna kyrkan av staten. Här är dop och bröllop varje vecka och flera konserter och arrangemang av olika slag under hela sommaren", berättade Gerd Svenson när vi sågs inne på Kulturhuset i Finspång några dagar före midsommar.

Många jag talat med i Finspång har nämnt Gerd som en person jag borde träffa och berätta om i Folkbladet. Under vårt samtal förstod jag ganska snabbt varför. Två av hennes färdigheter och karaktärsdrag intresserade mig särskilt. Dels kan hon mycket om religion och hon har ett stort intresse för andliga frågor.

"Jag har sedan ganska långt tillbaka en filosofie kandidatexamen i bland annat religionshistoria. Religionen i dess olika uttryck har präglat oss i lager på lager under seklernas gång och jag tycker att det är fascinerande att försöka söka sig bakåt i tiden för att se hur den religiösa påverkan har sett ut och hur relationerna mellan folk och kyrka har varit och utvecklats", sa Gerd Svenson.

Lager på lager från 1100-talet och framåt går också att finna i Sankta Maria kyrka.

"Kyrkan har byggts på, om, till och ut flera gånger sedan vad vi tror var munkar från Alvastra kloster bestämde sig för att bygga en kyrka här för att få fart på kristnandet av Sverige. Att kyrkan hamnade där den hamnade - några kilometer in mot Doverstorp från den plats där Sankta Marias "efterträdare", den väldiga Risinge kyrka från mitten av 1800-talet är belägen - berodde på att man ville bygga kyrkan nära dåtidens centrum i trakten som då låg ungefär där Sankta Maria finns idag. Finspång bestod då för ungefär 800 år sedan på sin höjd av ett par gårdar och ingenting mer", berättade Gerd Svenson.

Det andliga intresset är också personligt.

"Jag vill försöka förstå och få grepp om var jag själv står i de frågorna", sa Gerd. Vi talar en del om det katolska och om hennes känsla av att mässorna i många katolska kyrkor präglas mer av andlighet än vad de gör i Sverige. När Sverige under några århundrades förlopp sakta men säkert kristnades så var det den katolska kyrkan som styrde och ställde även här uppe hos oss. Den katolska eran stod sig tills Gustav Vasa på 1500-talet började få upp intresset för den rika kyrkans tillgångar. Vissa gudstjänstordningar förbjöds och kungamakten utmanade påven om vem som skulle få utse biskop i Sverige. Sankta Maria införlivades så sakta i den evangeliska - lutherska statskyrkan.

Gerd Svensson är född i Norrköping men hon är uppväxt som "bondjänta" på gården Skäftesfall där bland andra hennes bror och ett av barnbarnen fortfarande är verksamma. Gerd har haft lite olika jobb.

"Jag har arbetat på ett elföretag men fick gå när det blev nedskärningar och var då en period på SSAB där jag mätte ytskikt på plåt. Större delen av mitt arbetsliv har jag tillbringat inom socialtjänsten i Finspångs kommun. Nu är jag pensionär sedan åtta år", sa Gerd Svenson.

Guidningarna på Sankta Maria kyrka har varit hennes "sommarjobb" i fler år än vad hon kan räkna.

"Nu i sommar arbetar jag fyra timmar om dagen på tisdagar och onsdagar. Det kommer folk från hela världen. Inte minst är det Sankta Marias kyrkomålningar från 1400-talet som lockar. De är mycket välbevarade. I många andra kyrkor har man låtit måla över de katolska bilderna på Maria, andra helgon, krucifix och annat. En biskop lär på 1700-talet ha givit order om att målningarna i Sankta Maria skulle målas över med kalk. Men det blev tack och lov aldrig av utan målningarna finns kvar", berättade Gerd Svenson.

Sankta Maria är en andligt och historiskt laddad pärla. Bättre sommarstuga kan ingen kyrka ha.