Området det rör sig om är ett kommunalt skogsområde på cirka fyra hektar, där 40 procent av beståndet är granar, som nu angripits av granbarkborren.

Insekten som är ungefär fyra millimeter lång, söker sig till försvagade träd och träd som nyligen dött. Nu ser kommunen en stor risk för att angreppen ska sprida sig eller att de angripna träden blir en säkerhetsrisk om de börjar falla.

– Därför kommer vi att avverka granarna, men bara dem. Resten av träden som finns på området får vara kvar, säger Marika Sjödin, naturvårdssamordnare Finspångs kommun.

– Egentligen är det här ett skogligt naturvårdsområde, där vi i vanliga fall inte ska gå in och göra något, men i det här fallet ser vi ingen annan utväg än att fälla de angripna träden, tillägger hon.

Avverkning påbörjas nästa vecka, vecka 26. Virket läggs sedan mellan Mellangrindsvägen och Riksväg 51, i väntan på att bli borttransporterat.

– Exakt hur lång tid arbetet tar är svårt att säga, men ungefär ett par dagar.Under tiden som det pågår vill vi inte att någon går i närheten av skogsmaskinerna, då 90 meters skyddsavstånd gäller. Och det är förbjudet att klättra på virkeshögarna, fortsätter Marika Sjödin.

Enligt Skogsstyrelsen är nu granbarkborren som mest aktiv. Därför uppmanas skogsägare via hemsidan att inventera sin skog löpande och avverka om man upptäcker angrepp. Där framgår också att läget förvärrades efter förra årets torra sommar. Granar blir stressade av torka och det är doften från sådana som lockar till sig granbarkborren.