Enligt en kartläggning från fackförbundet Forena väljer merparten av landets kommuner att försäkra sina elever under såväl skoltid som fritid.

Men det finns ett antal kommuner som endast väljer att göra det under skoltid.

I länet är Finspång en av tre kommuner som inte försäkrar skolbarnen under sommarlovet.

– Barn som helt saknar försäkring och råkar ut för en skada som gör att de förlorar sin framtida arbetsförmåga, får den lägsta ersättningen från Försäkringskassan. En ersättning som ligger under fattigdomsgränsen i Sverige, kommenterar Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på fackförbundet Forena, i ett pressmeddelande.

Frida Granath, utbildningsråd i Finspångs kommun, berättar att det är ett gammalt beslut som ligger till grund för att detta enbart ska gälla under skoltid.

– Det finns ett gammalt beslut från humanistiska nämnden från 2006, enligt planen för skydd och olyckor. Vad som ligger till grund för beslutet vet inte jag, eftersom det var så många år sedan, säger Frida Granath.

Hon påpekar att detta ska ses över.

– Under 2020 ska det göras nya upphandlingar av försäkringarna och vår försäkringsansvarige samlar för närvarande in de behov som bedöms föreligga i dagens verksamheter. Det kan bli aktuellt med förändringar. Beslutet är 14 år gammalt, så det är absolut dags att se över det, betonar Frida Granath.

En intervjuundersökning, som Ipsos genomfört på uppdrag av Forena, visar att 52 procent av föräldrarna är osäkra om skolbarnsförsäkringen gäller endast under skoltid eller dygnet runt. Nio av tio föräldrar vill att kommunerna ska ha en lagstadgad skyldighet att teckna skolbarnförsäkringar som ger ett likvärdigt skydd oavsett i vilken kommun personen bor.

– Fritiden är den mest olycksdrabbade tidpunkten i barns vardag, inte minst under sommarlovet. Därför borde kommunerna prioritera att försäkra sina elever även på fritiden. Det handlar om en extra kostnad på 40–50 kronor per elev och år, menar Håkan Svärdman.

Hur ser kommunen på att avsaknaden av försäkring kan få allvarliga konsekvenser och att många föräldrar är osäkra på hur försäkringen fungerar?

– Det är upp till varje enskild vårdnadshavare att själv försäkra sina barn. Vi som kommun har ett ansvar att informera om hur våra försäkringar ser ut, den informationen finns på kommunens hemsida. Det kan vara så att vi behöver se över hur vi kommunicerar med vårdnadshavare om försäkringen, konstaterar Frida Granath.