Var fjärde år arrangeras den stora konferensen för specialister på dövblindhet och Mo Gård, och Finspång, har länge varit representerade.

– Det är den 17:e i ordningen och jag tror att Mo Gård har varit med sedan i början på 90-talet åtminstone. Ibland har vi varit där som deltagare, men många gånger har vi också bidragit, säger Kristina Ström, specialpedagog på Mo Gård som tillsammans med sina kollegor Ingrid Axelhed och Caroline Lindström åkte på konferensen.

I år var ett sådant år då de inte "bara" var där som besökare. Bland annat höll trion i en workshop där de gick igenom video som verktyg vid analys av kommunikation.

Artikelbild

| Kristina Ström, Ingrid Axelhed och Caroline Lindström var de som fick representera Mo Gård på den internationella konferensen i Brisbane.

– Jag hade också en egen presentation om kommunikation och språkutveckling i taktil form, säger Caroline Lindström som även skrev sin masteruppsats på samma ämne.

När det gäller kommunikation för personer med dövblindhet är det taktila, eller det kroppsliga, väldigt viktigt. Om en person är döv kan man använda sig av teckenspråk. Men kombineras dövheten med att personen är blind, och således inte kan se tecknen, måste man komma på andra lösningar för att personen ska kunna "se" kommunikationen. Taktil kommunikation kan vara teckenspråk som tecknas i händerna eller mot andra delar av personens kropp.

– Det kanske inte är den senaste kunskapen som vi tar med oss hem från konferensen, för den har vi redan koll på eftersom det är en sådan liten värld när det gäller dövblindhet. Det handlar mer om att vi får träffa kollegor från andra länder och får mycket inspiration av varandra, säger Kristina Ström.

– I den här världen bygger vi vår kunskap tillsammans. Även om vi alla har olika förutsättningar. Vissa länder kämpar fortfarande med hur de egna länderna styrs, synen på personer med dövblindhet och vilka rättigheter de har. Oavsett förutsättningar så lyfter den här konferensen ändå bidrag från hela världen och det är väldigt spännande, säger Ingrid Axelhed.

Hur står sig Mo Gård och Sverige när det gäller att driva utvecklingen av kunskap kring kommunikation och dövblindhet?

– Jag tycker att vi står oss bra. Vi i Norden, tillsammans med Holland och några andra länder, har de senaste 30 åren jobbat väldigt mycket med att försöka öka kunskapen. Och även om Mo Gård bara är en liten plutt i det stora hela så har vi jobbat med det här i 70 år och har väldigt mycket kompetens, säger Kristina Ström.