På måndagsmorgonen kunde förbipasserade se att flaggstängerna på Bergslagsbron bar flaggor som inte alltid brukar synas där. De gul-, vita- och blårandiga flaggorna, Meänflaku, hissades för att det var Tornedalingarnas dag.

Tornedalingar är en av Sveriges fem nationella minoriteter. De är främst bosatta i nordliga kommuner i Sverige. Men en andel tornedalingar är även bosatta i Finspångs kommun berättar Robert Davidsson, presskommunikatör i Finspångs kommun.

Finspångs kommun har som tradition att uppmärksamma de nationella minoritetsspråken. Detta görs på Bergslagsbrons flaggstänger.

Artikelbild

| Flaggans färger är inspirerade av de svenska och finska färgerna.

– Vi flaggar för nationella minoritetsspråken på de nationella dagarna, förklarar Robert Davidsson.