Har ni provat på brädspelen Hnefatafl, Halatafl och kvarnspel? Nej, det är det nog inte många som har; behärskar ni dessa brädspel tillhör ni en minoritet – i alla fall i en 2000-talskontext. Annat var det på medeltiden enligt sommarutställningen på Stinsen "Medeltida spel & dobbel" där man kan bekanta sig med dessa antika tidsfördriv.

– Det handlar om de fritidssysselsättningar de hade när de inte arbetade och brädspel har en väldigt gammal tradition, berättar Monica Stangel Löfvall, Medeltidscentrum, och pekar på fynd gjorda i Söderköping av utkarvade kvarnspel (ett strategibrädspel), daterade till 1200-talet.

– Spelbrickor och tärningar är andra väldigt vanliga arkeologiska fynd och spel förekommer också i många medeltida illustrationer.

Artikelbild

| Monica Stangel Löfvall visar utkarvade kvarnspel från 1200-talet – fynd gjorda i Söderköping under utgrävningar.

Just till kvarnspelet behövdes inte så mycket mer än en hastigt uppritad spelplan i gruset och ett antal stenar – detta gjorde att även de lägre stånden kunde spela.

– Kvarnspelet är nog allmogens spel i hög utsträckning medan exempelvis schackpjäser ofta hittas i slottsmiljöer och främst spelades av de lite "finare" klasserna, berättar Monica Stangel Löfvall och visar en bild av en vackert utmejslad schackpjäs av medeltida härkomst som hittats i Stegeborgs slottsruin.

– Det är också intressant att man faktiskt ser många kvinnor som ägnar sig åt spel i medeltida illustrationer så det var inte bara en manlig sysselsättning.

Inget nytt under solen alltså. Inte heller spelmissbruk (som det talas mycket om i dessa dagar av oändligt mycket tv-reklam för spelsajter) är någon ny företeelse.

Artikelbild

| I mitten "biskopen" i medeltida schack – idag heter pjäsen löpare.

– Man dobblade mycket, ofta med tärningsspel, och spelade om pengar. Redan i Magnus Erikssons landslag från 1300-talet infördes dobblarebalken som reglerade denna typ av spelande. Förmodligen blev spelande om pengar så populärt att det blev ett problem, tror Monica Stangel Löfvall som också visar tidiga spelkort som daterats något senare i tid och inte riktigt ser ut som de vi är vana vid.

Men på Stinsenutställningen kan man göra mer än bara titta på bilder – man kan också pröva på några av de klassiska spelen.

Artikelbild

| I "Råttjakten" ska barnen leta efter arbetsstationer som denna ute på staden.

– Vi har spelbräden med räv, kvarnspel, dam och så halatafl så meningen är att man ska kunna ta ett parti när man besöker Stinsen, säger Monica Stangel Löfvall.

Samtidigt drar man igång en sommaraktivitet för de lite yngre.

Artikelbild

| De spelkort man hittar är ofta av senare datum på grund av att de tillverkats i mer förgängliga material.

– Ja, vi kallar den för "Råttjakten". Man hämtar en folder med karta här på Turistinformationen i Stinsen och ska hitta fem stationer med "arbetsverkstäder" ute på Söderköping där man ska gissa vilken råtta som har vilket jobb. Den sjätte och sista stationen finns på Stinsen och när man gått "Råttjakten" får man en liten present, förklarar Monica Stangel Löfvall som tillägger att man kan gå rundan från kanske fem-årsåldern om man har förälder som hjälp, annars bör man vara 10-12 år.

Utställningen "Medeltida spel & dobbel" hänger fram till 30 augusti medan "Råttjakten" pågår från lördagen den 15 juni och hela sommaren.

011-200 472