Det är svårt att inte reagera på Alexander Skarsgårds omvandling till Anton Zaleski i "The Hummingbird Project". Han spelar geniet/programmeraren med riktigt tunt hår, omoderna glasögon och en hållning som indikerar att han inte gillar att bli sedd. Jag fick leta länge för att försäkra mig om att filmen inte baserar sig på en sann historia eller en bok eftersom det var svårt att se varför Skarsgård genomgick en sådan förändring. Visar sig att filmen är originalverk från Kim Nguyen, en kanadensisk regissör som gjort drama av varierande karaktär. Hans röda tråd genom karriären? Alltid göra intressanta filmer.

Vincent och Anton Zaleski är kusiner som arbetar hos börsbolaget ägt av Eva Torres. Killarna har en dröm om att själva realisera ett projekt där den snabbaste fiberoptiken gör att kunder snabbast får sin börsinformation vilket ska ge dem konkurrenskraft. Jag ifrågasätter om två millisekunder verkligen ger så stort övertag eftersom människor handlingar därefter ändå inte blir snabbare. Samtidigt framstår det fullt naturligt att höjdare på Wall Street har sådana argument i sin försäljning.

"The Hummingbird Project" är en fokuskrävande historia som bjuder in men håller kvar med sina karaktärer. Förvisso får Jesse Eisenberg spela den snabbkäftade fixaren som han ofta gör, men både Alexander Skarsgård och Salma Hayek är ljuvligt precisa i sina rolltolkningar.

Framförallt är filmen intressant eftersom den är så realistiskt opolerad. Huruvida samma sak kan hända i verkligheten är oklart men vi är definitivt inte i Hollywood. Däremot grävs budskapet bort i händelsekedjan.